NAIKE – Malai Lagchha

NAIKE – Malai Lagchha

The Cinema Times

Movie :NAIKE
Song Title: Malai Lagchha
Vocal:Dharmendra Sewang
Music: Tara Prakash Limbu
Lyrics:Suk Bhadur Gurung
Producer:Jagdish khannal,Narayan Khannal,Anand Chhetri & Sangita
Director : Netra Gurung
Artist : Aaryan Sigdel